Som tillverkare och leverantör till restauranger, storhushållssektorn samt dagligvaruhandeln strävar vi efter att minska miljöpåverkan i vår tillverknings- och leveransprocess.

Myndigheters villkor är minimikrav. Varje anställd ska medverka i miljöarbetet och ha kännedom om vilka krav som ställs.

Vi skall så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarsbart välja råvaror och förpackningar från leverantörer med höga krav på miljö och produktsäkerhet.

Vi strävar efter att minimera transporter och leveranser genom mesta möjliga samdistribution till våra kunder.

Vår produktionschef är ansvarig och alla strävar efter att hålla miljötänkandet levande, stort som smått.

Mor Brittas är anslutna till REPA vilket innebär att man uppfyller sitt producentansvar för plast-, papper/kartong- och metallförpackningar.

Certifikat