Mor Brittas AB

Mor Brittas har många år på nacken och därmed en ganska intressant historia. Här kan du läsa mer om vad vi står för eller hur Mor Brittas kom till.Vår affärsidé är att vi ska utveckla, tillverka och sälja förädlade produkter av hög kvalitet baserade på råvaror från havet.

Miljöpolicy

Historik